Sverige-USA-handeln

USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Under 2017 var USA Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad för varor och andra viktigaste leverantörsland av tjänster till Sverige.

De största exportprodukterna från Sverige: personbilar, läkemedel och stål. Av svensk personbilsexport stod den amerikanska marknaden för 21 procent under 2017. Tolv procent av läkemedelsexporten och närmare åtta procent av Sveriges stålexport gick till USA.

För mer handelsstatistik kring Sveriges varuhandel med USA 2017 ladda ner Kommerskollegiums landfaktablad.

 http://statistikblad.kommers.se/

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies