KK_fasad.jpg

Om Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vi arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Vi förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och i Världshandelsorganisationen WTO. Vi fungerar också som ombudsman och Solvitcenter för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Även privatpersoner kan göra en anmälan till Kommerskollegiums Solvitcenter om de kommer i kläm mellan olika regelsystem inom EU. Ett annat arbetsområde är EU:s gränsåtgärder, till exempel tullar och importlicenser.

Målen för vårt arbete är att bidra till:

  • En väl fungerande inre marknad
  • En extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel
  • Ett öppet och starkt multilateralt handelssystem

Vi är cirka 90 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm.

Adress:

Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59
E-post: regist...@kommers.se
Organisationsnummer: 202100-2007

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies