Nyheter

TBT.jpg
2017-11-21

Framgångsfaktorer och fallgropar i TBT-relaterat utvecklingssamarbete

I en ny rapport från Kommerskollegium presenteras en utvärdering av utvecklingssamarbete och teknisk assistans inom området för tekniska handelshinder (TBT) under de senaste tio åren. Utvärderingen har resulterat i en lista på såväl framgångsfaktorer som fallgropar i att leverera kapacitetsutveckling på ett effektivt och hållbart sätt. 
2017-11-16

EU och Chile inleder förhandlingar om moderniserat handelsavtal

EU kommer att förhandla om en modernisering av det befintliga associeringsavtalet med Chile, för att bland annat lägga till aspekter som hållbar utveckling. En första förhandlingsrunda äger rum i Bryssel den 16 november.
2017-11-15

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.

Aktuellt

Kommande seminarium

Kommande seminarium 4 december: Svensk utrikeshandel efter GDPR

Frukostseminarium om handel och datarörlighet.

Brexit

Allt om Brexit

Allt du behöver veta om hur handeln SE-GBR påverkas av Brexit.

Konsultationer

Hand som fyller i dokument Pågående konsultationer

Ett antal konsultationer pågår där företag och privatpersoner kan ge sin syn på förslag och därmed påverka framtida regler och lagstiftning.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies