Nyheter

plain-packaging.jpg
2018-07-11

Tillåtet reglera utseende på cigarettpaket enligt WTO

I Australien måste tobakspaket se ut på ett standardiserat sätt. Skälen är folkhälsa; det ska göra att konsumtionen går ner. Men flera länder har klagat på de australiensiska reglerna. Nu har dock Världshandelsorganisationen (WTO) sagt att reglerna är tillåtna.
2018-07-10

Effekten av handelsavtal större än väntat

En ny rapport från Kommerskollegium visar att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel – i genomsnitt fördubblas handeln mellan länder som tecknar avtal efter tio år. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration.  
2018-06-28

Tullfria insatsvaror från 1 juli 2018

Nu finns uppdaterade listor över de jordbruks- och industrivaror som du tullfritt kan importera till EU från ett tredje land. Syftet med tullfriheten är att du som företagare inom EU ska kunna få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom unionen.

Aktuellt

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Tullsuspensioner

Tullbefrielser och tullkvoter

Ansök om tullbefrielser och tullkvoter senast 22 augusti.

Avtalet EU-Japan

Avtalet EU-Japan Kommande avtalet EU-Japan

Allt om det kommande frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Brexit

Allt om brexit

Allt du behöver veta om hur handeln SE-GBR påverkas av brexit.

Ny rapport: Efter brexit

Analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies