EPA-avtalet med Stillahavsöarna (Pacific)

Avtalet består i dagsläget enbart av Fiji och Papua Nya Guinea (PNG), vilket i övrigt är de av enda Stillahavsländerna som har någon betydande handel med EU.

Andra öar som skulle kunna ansluta sig i framtiden om intresse finns för förhandlingar är bland annat Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Samoa American, Samoa Western, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu och Vanuatu.

Bakgrund

EU har sedan 2002 förhandlat så kallat Economic Partnership Agreements, EPA-avtal, med de 77 AVS-länder som EU historiskt gett särskilda preferenser till. EPA-avtalen ska ersätta de ensidiga preferenserna (Cotonou-avtalet) med reciproka avtal som är förenliga med WTO:s regelverk. AVS-länderna har varit indelade i sju olika förhandlingsgrupper*.

EPA-avtalen skulle förutom att sänka tullar också innefatta bland annat tjänstehandel, investeringar, konkurrens och andra viktiga handelsrelaterade frågor. Avtalen ska till skillnad från vanliga frihandelsavtal vara kopplade till handelsrelaterat bistånd och erbjuda flexibilitet för EPA-länderna i form av till exempel längre övergångsperioder för liberalisering.

Själva syftet med avtalen var förutom att vara WTO-förenliga även att främja AVS-ländernas ekonomiska utveckling och möjlighet till diversifiering av handel samt främja ökad regional integration. Detta eftersom resultatet av ensidiga preferenser inte varit tillfredställande- trots ökat marknadstillträde hade många länder inte lyckats använda preferenserna till att diversifiera sin handel. Avtalen skulle varit färdigförhandlade den 31 december 2007.

Avtalet med Pacific

Utöver CARIFORUM och ESA-avtalet är det även två Stillahavsländer (Pacific-EPA) som undertecknade och ratificerade ett så kallat "interimsavtal". Med "interimsavtal" menas ett ofärdigt avtal som skulle garantera tull- och kvotfritt marknadstillträde till dess att samtliga länder som tillhör Pacific-förhandlingarna skulle förhandla avtal som gick utöver enbart varuhandel. Avtalet innehåller i dagsläget främst marknadstillträde för varor och ursprungsregler för fiske men även mindre ambitiösa skrivningar om handelsprocedurer, SPS- och TBT-kapitel och ett kapitel om skyddsinstrument.

Avtalet är provisoriskt tillämpat av PNG sedan 2009 medan Fiji tillämpar avtalet provisoriskt sedan 2014.

* Karibien (CARIFORUM) och Stillahavsöarna (Pacific) samt fem grupper i Afrika: Östafrika (ECOWAS), Östra och södra Afrika (ESA), Södra Afrika (SADC), Östafrika (EAC) och Centralafrika (CEMAC).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies