Sydkoreas åtaganden på tullar för fisk och fiskeprodukter

Ett mindre andel fisk och fiskprodukter kommer att bli tullfria när avtalet har ratificerats av alla parter än vad som gäller för industrivaror generellt. Avvecklingen av tullarna kommer i huvudsak att ske i fyra, sex, åtta eller elva lika stora årliga steg under tre år, fem år, sju år eller tio år.

Enligt våra beräkningar kommer endast 10 procent av tullpositionerna att bli tullfria när avtalet träder i kraft medan cirka 30 procent kommer att bli tullfria först efter tio år. Bastullen ligger mellan 0 och57 procent och enligt WTO var Sydkoreas ovägda genomsnitt på fisk och fiskprodukter 15,8 procent år 2007.

Alla fisk och fiskprodukter som omfattas av avtalet blir tullfria senast tio år efter avtalets ikraftträdande utom viss makrill och drakhuvudfisk (”mackerel” HSK0303 74 00 00,”rock fish” HSK0303 79 90 70) som får en speciell nedtrappning av tullen på 10 procent under tolv respektive tio år.

En preferentiell tullkvot kommer att öppnas för ”flatfish”

(HSK0303 39 00 00, tull 10 procent) där tullen kommer att vara fullt liberaliserad först tolv år efter det att avtalet träder i kraft. Principen först till kvarn (”first come, first served basis”) kommer att gälla för tilldelning av kvoten.

Tre tullpositioner i kapitel 3 är helt undantagna från liberalisering och kommer att behålla bastullen (tull 30 procent på ”Alaska pollock” HSK0303 79 10 00, tull 57 procent på ”croakers” HSK0303 79 90 95 samt tull 22 procent på ”squid” HSK0307 49 10 00).

Exempel på varor av svenskt exportintresse som blir tullfria efter tre år är kaviarersättning (HSK1604 30 20 00) och saltad sill och strömming (HSK0305 61 00 00) medan färsk eller kyld sill och strömming

(HSK0302 40 00 00) blir tullfri efter fem år, samtliga med en bastull på 20 procent.

Nedan hittar du länkar till Tullavsnitten (inte den autentiska avtalstexten) i avtalet :

Annex 2-A Elimination of customs duties

Annex 2-A Tariff schedule of Korea

Läs hela avtalstexten (L127) i original här

Du hittar EU:s marknadstillträdesdatablas här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies