Sydkoreas åtaganden för tjänstehandel och etableringar

I avtalet med EU ger Sydkorea garantier för att EU:s tjänstehandelsföretag ska få tillträde till den sydkoreanska marknaden och att de ska behandlas på samma sätt som sydkoreanska företag. Detta kallas i avtalet för att göra ett åtagande. Avtalet höjer Sydkoreas åtagandenivå avsevärt jämfört med dess GATS-åtaganden och bud i Dohaförhandlingarna.

Sydkorea har gjort långtgående åtaganden inom de flesta tjänstesektorer som täcks av avtalet. Detta gäller både för gränsöverskridande tjänstehandel och etableringar. De sektorer som inte täcks av avtalet är audiovisuella tjänster, flygtransporter, posttjänster, hälsovårds- och sociala tjänster. Dessutom är vissa undersektorer undantagna, till exempel utbildningstjänster, vägtransport och affärstjänster. I andra sektorer har Sydkorea infört begränsningar, bland annat i en del yrkesmässiga tjänster, telekom och finansiella tjänster. Generellt sett är dock Sydkoreas åtaganden långtgående och de flesta sektorer är utan begränsningar.

När det gäller tillfällig personrörlighet garanterar Sydkorea att EU:s företag får ta med sig nyckelpersoner och högskoleutbildade trainees när de etablerar sig i Sydkorea. Sydkorea har dock gjort en del undantag, främst för trainees. Kontraktsanställda och egenföretagare omfattas inte av avtalet i detta skede.

För första gången gör Sydkorea även åtaganden för etableringar i icke-tjänstesektorer. Sydkorea har gjort fulla åtaganden för tillverkningsindustrin, långtgående åtaganden för gruvdrift och sektorn jordbruk, jakt och skogsbruk (med undantag för risodling). Däremot har Sydkorea gjort begränsade åtaganden för elektricitet, gas- och vattenförsörjning och inga åtaganden alls för fiske och akvakultur. Dessutom har Sydkorea flera horisontella reservationer som begränsar investeringar i icke-tjänstesektorer, bland annat för förvärv av land. Mot bakgrund av att det är första gången Sydkorea gör åtaganden i sektorerna och att avtalet därmed är mer långtgående än KORUS-avtalet mellan USA och Sydkorea anser Kommerskollegium att utfallet av förhandlingarna är bra för EU:s företag.

Läs hela avtalstexten (L127) i original här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies