Så här snabbt avvecklas tullarna

Sydkorea och EU kommer, enligt kommissionens beräkningar, att ta bort 98,7 procent av tullarna på importen inom en femårsperiod. Uppgiften gäller handeln och inte andelen tullpositioner.

Sydkoreas tullar

Alla industrivaror med undantag för tre tullpositioner för fisk omfattas av avtalet och merparten av industrivarorna kommer att liberaliseras när avtalet träder ikraft.

Enligt Kommerskollegiums beräkningar kommer 86 procent av tullpositioner för industrivaror (inklusive fisk) i avtalet bli tullfria när avtalet träder ikraft. Efter fem år kommer 98 procent av tullpositionerna ha nolltull.

Mer information om Sydkoreas åtaganden på industrivarutullar hittar du här.

När det gäller fisk och fiskprodukter kommer en mindre andel av tullpositionerna för dessa varor (tio procent) att bli tullfria när avtalet träder i kraft. 

Mer information som Sydkoreas åtaganden på tullar för fisk och fiskeprodukter hittar du här

Sydkoreas tullavveckling på jordbruksområdet kommer att ske över en mycket lång period. När avtalet träder ikraft kommer endast 41 procent av tullpositionerna för jordbruksprodukter att vara tullfria för import från EU. 65 procent av tullpositionerna kommer att vara tullfria efter fem år. Sydkoreas tullåtaganden är mindre överskådliga än de som EU har gjort.

Mer information om villkoren för handel med jordbruksprodukter hittar du här 


EU:s tullar

Merparten av tullarna på industrivaror kommer att liberaliseras när avtalet träder ikraft. Enligt Kommerskollegiums beräkningar avvecklas tullarna för 95 procent av tullpositionerna för industrivaror när avtalet träder ikraft. Efter fem år kommer alla tullar på industrivaror att vara borttagna.

Mer information om EU:s åtaganden på industrivarutullar hittar du här

En mindre andel av tullarna för fisk och fiskeprodukter kommer att bli tullfri när avtalet träder i kraft.

Mer information om EU:s åtaganden på tullar för fisk och fiskeprodukte här

EU har gjort långtgående åtaganden på jordbruksområdet. Nästan alla tullar på jordbruksprodukter kommer att avvecklas som ett resultat av avtalet, 93 procent av tullpositionerna kommer att vara tullfria då avtalet permanent träder ikraft. Efter fem år kommer drygt 97 procent av tullpositionerna att vara tullfria. 

Mer information om villkoren för handel med jordbruksprodukter här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies