Frihandelsavtalet med Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), skapar nya möjligheter för EU:s företag på den japanska marknaden och vice versa.

Svenska företag får förbättrad tillgång till den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter

Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2019 och innebär att tullar avvecklas för de flesta varor. Svenska företag får förbättrad tillgång till Japans marknad för offentlig upphandling. Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. Avtalet underlättar också för affärsresenärer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies