Algeriet - en del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna

Det finns ett Associationsavtal med Algeriet i kraft sedan 2005. Ett frihandelsområde för industrivaror ska upprättas stegvis under en övergångsperiod på tolv år, det vill säga det ska vara klart till 2017. Algeriet har redan tull- och kvotfritt marknadstillträde för industrivaror till EU. EU ger även tull- och kvotfritt marknadstillträde för ett stort antal jordbruksprodukter från Algeriet, förutom för vissa känsliga produkter där EU har tullkvoter. Parterna har även kommit överens om förbättrat marknadstillträde för flera processade jordbruksprodukter och fiskprodukter.

Bakgrund

EU har så kallade Associationsavtal med ett antal Medelhavsländer sedan slutet på 1990-talet/början på 2000-talet. Associationsavtal innehåller ett avsnitt om frihandel men också avsnitt om politisk dialog och samarbete. Med dessa avtal etableras en plattform för dialog och möjligheter att stödja social och ekonomisk utveckling.

Dessa avtal är begränsade till varuhandel men har även kompletterats med en rad bilaterala avtal på handelsområdet i syfte att expandera rådande handelsrelationer. Det handlar om särskilda avtal för jordbruksprodukter, industriella standarder, tvistlösning, tjänster och etableringar. Vissa av dessa förhandlingar har avslutats medan andra pågår för att senare inkorporeras i framtida nya bredare avtal.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies