Internetbesked om importlicens

Kommerskollegium har internetavisering som innebär att var och en som ansöker om importlicens behöver ett lösenord från oss för att kunna logga in och se om importlicensen är klar. Systemet innebär att man kan se alla licenser som sökts för företaget. Det är upp till företaget att bestämma vilka som ska få titta på licenserna.

Skriv ut och fyll i Lösenordsansökan till höger, en ansökan för var och en som ska kunna se importlicenserna. Skicka till oss, antingen via post eller mejl lic...@kommers.se så skickar vi lösenord till de berörda med post eller e-post.

Glömt ditt användarnamn eller lösenord?

Maila oss så hjälper vi dig, lic...@kommers.se

Vid problem med inloggning

Om det inte fungerar att logga in, kontrollera först att du har loggat in med rätt användarnamn.

Se sedan om du i lösenordet har tecken som kan förväxlas. Prova att ersätta ett tecken med ett liknande tecken, t.ex. ett litet L (l) med siffran ett (1) eller stort i (I).

Skulle det ändå inte fungera kan ni ringa till Kommerskollegium på telefon 08-690 48 00.

Söksidan

Söksidan är uppdelad i fyra delar med varsin rubrik: urval, licenser, licensdetaljer och licensavräkningar.Urval

Under urval skriver ni i rutan in det eller de begrepp ni vill söka på. Vill ni t.ex. ta fram en lista på alla era licenser som blivit klara den 17 september 2010 skriver ni in 2010-09-17 i rutan för utfärdandedatum och klickar på Sök. Vill ni bara ha fram licenser för en viss varukategori den dagen skriver ni också in kategorin innan ni söker.

Vill ni få en lista på de importlicenser vars giltighetstid går ut inom en vecka skriver ni in de aktuella datumen i rutan för upphörandedatum t.ex. 2010-09-22, 2010-09-28. De licenser ni har som upphör under den perioden kommer då upp i listan under licenser. Ni ser också om de är fullt utnyttjade eller ej.

Ni kan också söka på ett licensnummer, en referens eller en kategori.

Licenser

Det går att sortera på samtliga grå rubrikrader under licenser. Klicka på en rubrik en eller två gånger så sorteras listan.

Ni kan välja att ta ut listan i Excelformat.

Licensdetaljer

Om ni markerar en utvald licens får ni upp alla detaljer om denna. Ni kan till exempel se om den har blivit förlängd eller om vi har skrivit in någon särskild upplysning till er på licensen.

Licensavräkningar

Ni får också information om hur mycket som återstår på licensen. I rutan licensavräkningar ser ni också under vilket/vilka tull-id varorna har förtullats.

Aviseringen kommer att vara tillgänglig för er så snart Tullverket mottagit licensen i sitt system vilket sker flera gånger under dagen.

EU-licens

I de fall ni har ansökt och erhållit EU-licens för införtullning i annat EU-land så kommer dessa licenser inte att synas på Internet. Avräkningen görs för dessa licenser direkt på licensens baksida av myndigheten i det EU-land där varorna förtullas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies