Licenskrav - Järn, stål och aluminium

Nyhet 26 april 2018:
EU inför importlicenskrav för aluminium

Importlicensövervakning för järn-, stål- och aluminium tillämpas för import från alla länder utanför EU utom Norge, Island och Liechtenstein. Undantaget gäller varor med ursprung i dessa tre länder.

Använd dig gärna av Tullverkets tulltaxa (länk till höger) för att säkerställa att de Taric-numren på de varor ni tänker importera kräver licens. Använd er också gärna av Tullverkets växelkurs.

Ansök om importlicens

Ansök om importlicens genom att fylla i ansökningsblanketten till höger. Ansökan i original kan skickas i original tillsammans med de underlag som krävs till lic...@kommers.se eller till: Kommerskollegium, Licensärenden, Box 6803, 113 86  Stockholm

Vilket underlag som krävs framgår av informationsbladet om licenskrav - järn, stål- och aluminium till höger. Informationsbladet anger bl.a. varu- och länderomfattning samt beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU.

Vi uppskattar tydliga markeringar på de bifogade dokumenten om sändningen avser exempelvis flera TARIC-nummer, för en smidigare hantering av era licensärenden.

Notera särskilt att licens inte behövs för järn-, stål- eller aluminium om det gäller leveranser med en nettovikt av högst 2 500 kg. För TARIC-nummer som börjar på HS 7318 är dock gränsen en nettovikt av högst 5 000 kg. Undantag från licenskrav gäller per TARIC-nummer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies