Tullverket

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        

Varuhandeln på EU:s inre marknad är befriad från tull. Det gäller dock inte EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein, som visserligen ingår i EU:s inre marknad, men som står utanför EU:s tullunion. Reglerna och procedurerna som gäller för tull vid handel med EES-länderna är alltså samma som för andra länder utanför EU. Tullverket informerar om regelverket och procedurer kring tullar och tillhandahåller flera elektroniska tjänster som underlättar tullhanteringen för företag.

Till Tullverkets webbplats
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies