Skatteverket

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        

Företagare som bor i Sverige och driver näringsverksamhet i ett annat land får hjälp med information om skatteregler från Skatteverket. Skattereglerna är olika exempelvis beroende dels på om företaget har ett fast driftställe och dels på vilket annat land det är. På Skatteverkets webb finns en avdelning riktad till företag som handlar över gränser om bland annat arbete utomlands, utländska företag, samordningsnummer, dubbelbeskattning och utländsk arbetskraft.

Till Skatteverkets webbplats för företag
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies