Nordkalottens Gränstjänst

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    

Nordkalottens Gränstjänst förmedlar information och erbjuder rådgivning till näringsliv och medborgare i Sverige och Finland. Dessutom arbetar kontoret med gränshinderfrågor mellan Sverige och Finland. Nordkalottens Gränstjänst analyserar om gränshinder går att lösa lokalt, regionalt eller eventuellt nationellt. För att underlätta för affärer och pendling över gränsen jobbar Nordkalottens Gränstjänst i nära samarbete med företagarorganisationer, handelskammare, näringslivskontor och myndigheter i Sverige och Finland. Via Nordkalottens Gränstjänst får företag information om villkor vad gäller bland annat rekrytering, etablering, handel och marknad i Finland.

Till Nordkalottens Gränstjänst webbplats
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies