Kommerskollegium

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Myndigheten arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Kommerskollegium förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och Världshandelsorganisationen WTO. Hos Kommerskollegium får företag hjälp med information om vilka regler som gäller en viss vara eller tjänsteverksamhet, liksom om de stöter de på problem med sin handel. Företag och privatpersoner som får problem med den fria rörligheten inom EU får kostnadsfri hjälp av Solvit vid Kommerskollegium.

Till Kommerskollegiums startsida
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies