Svensk Handel

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X

Svensk Handel är en intresse- och arbetsgivarorganisation för parti- och detaljhandelsföretag. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt för en värld med frihandel utan handelshinder. Svensk Handels uppgift är att stärka handeln och skapa de bästa förutsättningarna för handelsföretagen.

Svensk Handel har tagit initiativet till ”Sveriges Importörer” vars syfte är att tillvarata företagens intresse i de frågor som är viktiga för svenska importörer. Råd till företag om importteknik, tullar, transporter och logistik, CSR, miljö och hållbarhet, både i och utanför EU ingår, liksom påverkansarbete i dessa frågor. Svensk Handels vägledning för importörer, Importhandboken, finns tillgänglig på www.svenskhandel.se

           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies