Hög tid vidta åtgärder inför brexit

Oavsett om det blir en brexit med eller utan avtal kan företag redan nu vidta åtgärder för att minska risken för störningar och förseningar. Och framförallt analysera och gå igenom vad ett Storbritannien helt utanför EU betyder i praktiken för ert företag.

Den brittiska regeringen har gått ut med de temporära tullsatser som planeras införas under en ettårsperiod vid ett avtalslöst EU-utträde. Nolltullar införs på 87 procent av allt importerat gods. Vissa importkänsliga jordbruks- och tillverkningssektorer åläggs tullar. Hit hör bland annat tullar på bilar, kött, ost och keramik.
Läs mer på brittiska regeringens webbplats

Detaljerad information om hittills beslutade brittiska regler som gäller för import till Storbritannien vid ett utträde utan avtal finns samlade i Market Access Database (EU-kommissionen).

Kommerskollegiums frågeunderlag för företag som vill förbereda sig

Fortfarande råder stor osäkerhet vad som kommer gälla efter det att Storbritannien lämnar EU. Därför gäller det för företag att förbereda sig och vidta de åtgärder som går. 

Detta kan du göra redan nu

Redan nu kan företag ansöka om Eori-nummer hos Tullverket. Detta nummer är nödvändigt för att kunna handla med länder utanför EU. Företag kan även ansöka om behörighet till Tullverkets webbtjänster, där kan man ansöka om olika tillstånd, exempelvis tillstånd till betalningsanstånd. Har man inte detta tillstånd måste man betala direkt för varan i tullen. 

Tullverkets webbtjänster

Ta reda på vilka tillstånd som krävs

Varje företag måste själv ta reda på om och i så fall vilka tillstånd som krävs för den egna produkten eller tjänsten. Det kan vara bra att förbereda ansökan, även om den inte går att skicka in förrän Storbritannien lämnat EU. Tänk också på att tillstånd, certifikat och registreringar utfärdade i Storbritannien riskerar att upphöra att gälla i samband med brexit och man kan behöva ansöka om motsvarande tillstånd i EU.

Se över företagets distributionsvägar. Krävs det en särskild kontroll av varan så måste företaget förvissa sig om att hamnen som ska ta emot godset kan utföra denna kontroll. 

Vad är det då som händer om Storbritannien lämnar EU helt utan ett avtal? 

Några exempel:
• Tullhandlingar kommer att krävas från dag ett.
• Tull ska betalas för varor vid import, om de är tullpliktiga.
• Godset kan bli kontrollerat i tullen både i Sverige och i Storbritannien.
• Det blir en annan procedur för att betala moms jämfört med när Storbritannien var med i EU.
• Företag kan förvandlas från distributör till importör med därtill sammanhängande ansvar för produktsäkerhet m.m. 
• Principen om fri rörlighet för varor inom EU upphör att gälla i förhållande till Storbritannien, så varor som säljs i Storbritannien blir inte automatiskt godkända för försäljning i Sverige.

– Planera för störningar, ökade kostnader och krångel, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium.

Regeringen och flera myndigheter har publicerat information om vad som gäller om det blir ett brexit utan avtal:

Svenska regeringen
Brittiska regeringen
EU-kommissionen

Bolagsverket
Datainspektionen
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket

Läkemedelsverket
Patent- och registreringsverket
Swedac
Tullverket
Upphandlingsmyndigheten

Texten kan komma att uppdateras när ytterligare information finns tillgänglig.

Brexit

Allt om brexit

Kommerskollegiums portal om brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies