Fri rörlighet för personer i siffror

Vad tycker svenskarna om den inre marknaden och utnyttjar man möjligheterna som den inre marknaden erbjuder? 

Svenskar är mycket öppna för den fria rörligheten inom EU och utmärker sig, i jämförelse med andra EU-medborgare,  när det gäller hur öppna de är för att  arbeta i ett annat EU-land. 71 procent av de tillfrågade uppger att det är något de skulle överväga, vilket är 25 procentenheter mer än Finland som är tvåa på listan. Svenskarna är även överst på listan när det gäller inställningen till den fria rörligheten. 78 procent av de tillfrågade anser att möjligheten att röra sig fritt över gränserna är något positivt.

I avsnittet nedan redovisas statistik för den fria rörligheten för personer. Siffrorna är hämtade från olika Eurobarometerundersökningar.

Svenskar om huruvida den fria rörligheten är bra, dålig eller ingetdera:

Bra 78%
Dålig 5%
Ingetdera 10%
Vet ej 7%

Källa: Eurobarometer, 2010, Geographical and labour market mobility

Vad är den fria rörligheten bra för?
Så många svenskar tycker att den fria rörligheten är bra för…

...arbetsmarknaden 79%
...den europeiska integrationen 78%
...individerna 76%
...ekonomin 65%
...familjerna 52%

Källa: Eurobarometer, 2010, Geographical and labour market mobility

Svenskar som arbetstagare i andra EU-länder
Så många svenskar...

...kan överväga att börja arbeta i ett annat EU-land inom tio år 54%
 (högst värde i EU)
...har arbetat eller arbetar för närvarande i ett annat EU-land 8%

 Källa: Special Eurobarometer 398, 2013, The Internal Market

Svenskar som studenter utomlands
Så många har...
...gått i skola utomlands 9%
...gått på universitet utomlands 7%
...deltagit i utbildning utomlands 7%
Total procentandel som har studerat utomlands 17%

Källa: Eurobarometer, 2010, Geographical and labour market mobility

Svenskar som konsumenter i andra EU-länder
Så många svenskar har...
...gjort minst ett e-handelsköp inom Sveriges gränser 70% 
...gjort minst ett e-handelsinköp från en leverantör i ett annat EU-land  25% 

Källa: Special Eurobarometer 398, 2013, The Internal Market

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies