inre_marknad.jpg

På EU:s inre marknad är rörligheten fri

EU:s inre marknad ska kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Kommerskollegium, som är Sveriges inremarknadsmyndighet, ska verka för att den fria rörligheten fungerar väl.

Hjälper företag och personer med den fria rörligheten

Inom EU - i alla medlemsländer - finns flera funktioner och administrativa förfaranden som ska vara till hjälp för företag och medborgare och den fria rörligheten. Flera av dessa finns vid eller samordnas av Kommerskollegium:

  • Genom nätverket Solvit hjälper vi medborgare och företag att lösa problem som uppstått därför att myndigheter inte tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt.
  • Kontaktpunkten för tjänster hjälper företag med nationella regler för tjänsteverksamhet.
  • Kontaktpunkten för varor hjälper företag med nationella produktregler.
  • Vi samordnar svenska synpunkter på andra länders förslag till nya tekniska produktregler - synpunkter som alla har möjlighet att lämna in.

Ger stöd i EU-rätt till regeringen och myndigheterna

Kommerskollegium granskar myndigheters förslag till nya nationella varu- och tjänsteregler och deras beslut att stoppa varor på den inre marknaden.

Kommerskollegium fungerar som utredningsinstans åt regeringskansliet i frågor som rör EU och den inre marknaden och vi deltar i olika arbetsgrupper och kommittéer inom EU där sådana frågor behandlas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies