Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Informationsmaterial

Här finns material som exempelvis Kommerskollegiums presentationsbroschyr, praktiska guider, broschyrer riktade till företag, årsrapporter från Solvit och publikationer som pedagogiserar handelsfrågor.

 1. Oktober 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter vänder sig både till företag och konsumenter som köper tjänster av företag inom EU. För att underlätta den gränsöverskridande handeln med tjänster har EU:s medlemsländer kommit överens om vilka regler och villkor som ska gälla. De finns samlade i det så kallade tjänstedirektivet. Foldern beskriver vilka krav som företag och privatpersoner kan ställa på företag som levererar tjänster.

 2. Mars 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

  I den här broschyren kan du läsa mer om hur du kan använda kontaktpunkterna för tjänster och vad EU:s fria rörlighet innebär för dig och ditt företag.

 3. September 2010 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för myndigheter

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; på alla nivåer.

  Inremarknadsguide för myndigheter tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget. Sektorsspecifika regler i EU:s förordningar och direktiv berörs undantagsvis.

 4. Augusti 2009 | Informationsmaterial | Svenska

  Varför handlar vi med omvärlden?

  Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du det här materialet, anpassat för gymnasieskolan. Materialet innehåller också grundinformation om EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies