Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publications in English

 1. April 2012 | Rapporter | English

  The Impact of Rules of Origin on Trade

  – a Comparison of the EU’s and the US’s Rules for the Textile and Clothing Sector

  The aim of this report is to examine the effects of rules of origin. We discuss the importance of the design of the rules, for preferential agreements to make a difference. The evident objective of non-reciprocal trade agreements is to stimulate exports from developing countries to industrialised markets. However, actual exports using the preferential arrangements do not increase as one could expect or at least hope for.

 2. Mars 2012 | Rapporter | English

  Business Reality and Trade Policy – Closing the Gap

  I den här rapporten sätts den ökande specialiseringen och globala värdekedjor i relation till handelspolitiken. Vi konstaterar att flera handelspolitiska instrument, till exempel, regler som fastställer en varas ursprung, inte tar hänsyn till denna utveckling och att de därför har dålig koppling till verkligheten. Vi påpekar även det märkliga i att EU fortsätter ta ut tullar på insatsvaror till EU:s egen industri.

 3. Februari 2012 | Rapporter | English

  Dumping or Competition?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift påvisar att ”prisdumpning” enligt WTO:s definition äger rum inom EU och att denna ”prisdumpning” inom EU anses utgöra normal konkurrens, då inga åtgärder föranleds. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 4. Februari 2012 | Rapporter | English

  Anti-Dumping or Unjustified Protection?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Skriften anför att antidumpningsåtgärderna på importen av kakel från Kina är olämpliga. Det är inget uppenbart fall av prisdumpning, det är inte ett uppenbart fall av skada, och den skada som påvisas är sannolikt inte orsakad av den påstådda ”prisdumpningen”. Det är såldes svårt att identifiera något orsakssamband. Tilläggas bör att det är svårt att argumentera för att det skulle vara i EU:s intresse att införa antidumpningsåtgärderna.

 5. Februari 2012 | Faktablad | English

  Faktablad OTGS 1 2012 Rules of Origin

  The rules of origin are used to determine the economic nationality of products
  and need to be fulfilled to be able to benefit from trade preferences.

 6. Februari 2012 | Rapporter | English

  Paving the Way for Unfair Competition

  The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China

  Rapporten analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 7. Februari 2012 | Rapporter | English

  The EU’s and the US’s Preferential Arrangements

  – a Comparison

  Various studies have shown how the cost of compliance with rules of origin often outweighs the benefits of the tariff preferences. The report "The impact of Rules of Origin on Trade" summarises existing literature which confirms that rules of origin often act as a barrier to trade by having negative effects on both utilisation of preferences and trade flows.

 8. December 2011 | Rapporter | English

  Cross-border Public Procurement

  - an EU Perspective

  This study intends to take a look at cross-border procurement from an EU perspective; it contains a description of the nature, structure and economic importance of public procurement, inter alia on the basis of two concrete case studies. We also discuss the proposed EU instrument for achieving market symmetry; its rationale and objective as well as the potential problems it may create.

 9. Augusti 2011 | Rapporter | English

  Survey of e-commerce barriers within the EU

  20 examples of trade barriers in the digital internal market

  According to the Eurobarometer, 33 percent of consumers purchase products online within the EU, but only 7 percent do this across borders. There are several reasons for this level of fragmentation in the market, such as a low level of confidence in the Internet, a low level of broadband provision, deficient interoperability, cultural differences (with regard to language, payment methods, customer behaviour patterns) and barriers of a legal nature. In this report, the Board has focused on the last category. We highlight examples that demonstrate the legal barriers that companies face when they wish to expand their operations into other EU countries.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies