nycpttpw.jpg

Klart att frihandelsavtalet mellan länder i Stillahavsregionen träder i kraft i år

2018-11-01

Avtalet, det så kallade CPTPP-avtalet, omfattar 11 länder runt Stilla havsområdet. Genom att Australien, som sjätte land, godkänt (ratificerat) avtalet kommer det att träda i kraft 30 december.

CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership) är ett avtal mellan följande elva länder i Stillahavsregionen: Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Malaysia, Singapore, Peru, Vietnam, Nya Zeeland och Brunei. USA var med och förhandlade fram en tidigare version av avtalet men hoppade av sedan Donald Trump tagit över.

De länder som ingår i avtalet har sammanlagt 500 miljoner invånare och täcker 13 procent av världens BNP.

Tullarna kommer att avvecklas för de flesta varor i handeln mellan länderna. Avtalet underlättar också handeln genom att avveckla icke-tariffära handelshinder, det vill säga regleringar som är onödigt handelshindrande. Svenska företag som är aktiva i regionen kan komma att påverkas av avtalet på olika sätt.

Mer information

Avtalstexten för CPTTP (på Kanadas regerings webbplats)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies