verksamhet2.jpg

Utrikeshandel

Kommerskollegium arbetar för att ge en aktuell bild av handelsutvecklingen och handelsmönster samt att genom fördjupade analyser förvärva och sprida kunskap om ekonomiska aspekter av handel. Fördjupad kunskap om handelsutvecklingen i allmänhet och företagens drivkrafter för internationell handel är en förutsättning för vårt kontinuerliga arbete för frihandel. 

Under den här sektionen hittar du översiktlig statistik om internationell handel och investeringar samt information om kollegiets senaste rapporter som rör handelsutvecklingen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies