Iran1.jpg

Var med och förbättra handeln mellan Sverige och Iran

I juni 2018 planeras ett möte mellan Sverige och Iran på statssekreterarnivå. Under mötet kommer bland annat svenska företags upplevda problem och svårigheter att göra affärer med och i Iran att tas upp. Problemen kan gälla handel med varor och tjänster samt investeringar. Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen.

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att inför mötet fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter i handeln med eller i Iran. Informationen från företag kommer att användas som underlag till diskussioner på ministermötet.

Om ditt företag stött på något hinder för handeln beskriv problemet tydligt, gärna på engelska. Frågor som kan fungera som stöd när ditt företag ska ge en problembeskrivning:

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda?
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen  redan tagit upp problemet med de ansvariga myndigheterna i Iran?  Om så är fallet, har det gett något resultat?

Skicka synpunkter och information om upplevda hinder till anamari...@kommers.se senast 18 maj 2018. Eventuella frågor besvaras av utredare Anamaria Deliu som även nås på telefon 08-690 49 13.

Läs mer Vad är ett handelshinder

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies