instruktion1.jpg

Så håller du koll på tullkvoterna

På EU-kommissionens webbsida för kvotkonsultation får du en samlad bild av hur kvoten för just ert företags produkt ser ut.

EU-kommissionens kvotkonsultation

För att se detaljer om den kvot som intresserar er så skriver du in kvotnumret i rutan ”Löpnummer”. (Tullkvotens löpnummer för företagets produkt hittar du i förordningens bilaga 4, sid 37). Tryck på sök.

Då får du fram en kort tabell med information om kvotens giltighetstid (startdatum slutdatum). Under rubriken "Balans" i tabellen står det hur mycket som finns kvar av kvoten. Behöver du ha mer detaljerad information om kvoten så tryck på ”Details” längst ut till höger. Du får då upp en bild som visar hur stor kvantitet som finns kvar av kvoten. Titta under "Saldo".

Viktigt att ha koll på är också hur stor kvantitet som ligger för behandling men som ännu inte fördelats. Denna uppgift hittar du under ”Total väntan på avdrag”. Här kan du även se kvotens giltighetstid och vilka KN-nummer som berörs av kvoten. Det går även att se om kvoten börjar ta slut. Om så skulle vara fallet står detta angivet under rubriken ”Kritiskt”. Kvoterna uppdateras en gång per dag och längst upp i högra hörnet på sidan för kvotkonsultation går det att se datum för när uppgifterna senast uppdaterades.

Har företaget redan ansökt om att få ta del av en kvot och vill veta hur det går med er ansökan så ska ni kontakta Tullverket. Tullverket har även en internettjänst för företag där du kan kontrollera kvotansökan.

Tullverkets internettjänst för kvotansökan

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies