Björn Strenger svarar

EU har fått ett tillfälligt undantag från USA:s tullar på stål och aluminium. Kommerskollegiums Björn Strenger reder ut vad som gäller:
Vad är det som har hänt?
- USA har den 23 mars infört tullar på stål och aluminium på import från alla länder. Tullarna är 25 procent på stål och 10 procent på aluminium.
- EU och Australien, Kanada, Mexiko, Brasilien och Sydkorea har fått tillfälliga undantag från tullarna på stål och aluminium.
Hur länge gäller undantaget?
- Undantaget gäller till den 1 maj 2018.
Vad händer nu?
- Det är upp till USA och EU-kommissionen att fortsätta sina kontakter.
Vad händer med EU:s lista över motåtgärder?
- Arbetet med att ta fram en lista med motåtgärder fortsätter och beroende på inkomna synpunkter på listan från medlemsstaterna och företagen så kan den komma att justeras.
Vad händer med handeln med stål och aluminium?
- Kanada är ju den i särklass absolut största stålexportören till USA, men Kanada har ju också fått ett tillfälligt undantag och kan därmed fortsätta sälja stål och aluminium till USA utan extra tull.
- Allmänt kan sägas att det finns en mycket stor risk att tullarna blir så höga att stålexportörerna måste hitta andra marknader än den amerikanska, vilket gör att konkurrensen på världsmarknaden hårdnar.
Importen har redan under senare år ökat kraftigt, vad gör EU?
- EU har just inlett en undersökning om möjligheten att införa skyddsåtgärder mot stål för att skydda EU:s stålindustri  mot en kraftig ökning av stålimporten.
Har du något råd till företag?
- Följ situationen. Kommerskollegiums hemsida uppdateras löpande så snart ny och verifierad information finns tillgänglig. De företag som tillhör en branschorganisation kan även ta kontakt med den för att hålla sig informerade.

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies