Information och bakgrund om USA:s tullar på stål och aluminium samt EU:s motåtgärder mot USA och skyddsåtgärder mot import från länder utanför EU:s inre marknad.

USA:s och EU:s åtgärder mot stålimport

Den 8 mars 2018 beslutade USA att införa tullar på import av stål och aluminium från alla länder. Den 22 juni 2018 införde EU motåtgärder och den 2 februari definitiva skyddsåtgärder. Vilka produkter gäller det? Vad betyder det för Sverige och ditt företag? Här finner du aktuell information och bakgrundsfakta.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies