Information och bakgrund om USA:s tullar på stål och aluminium samt EU:s motåtgärder mot USA och skyddsåtgärder mot import från länder utanför EU:s inre marknad.

USA:s och EU:s åtgärder mot stålimport

USA beslutade i mars 2018 att införa tullar på import av stål och aluminium från alla länder. I juni införde EU motåtgärder och i februari 2019 definitiva skyddsåtgärder. Vilka produkter gäller det? Vad betyder det för Sverige och ditt företag? Här finner du aktuell information och bakgrundsfakta.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies