Här kan företag, organisationer och privatpersoner aktivt vara med och påverka inför EU:s kommande förhandlingar eller Sveriges egna bilaterala möten med viktiga handelspartners. Just nu har vi inga pågående konsultationer.

Pågående konsultationer

Vilka är Sveriges intressen? Var med och påverka. Här bjuder vi in företag, organisationer och privatpersoner att lämna synpunkter, önskemål och ge exempel på hinder och problem i handeln med andra länder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies