Sydkoreas åtaganden på industrivarutullar

Alla industrivaror med undantag för tre tullpositioner för fisk omfattas av avtalet och merparten av industrivarorna kommer att liberaliseras när avtalet träder i kraft.

För merparten av övriga industrivaror kommer tullen att trappas ner i fyra, sex, åtta eller elva lika stora årliga steg med början det datum avtalet permanent träder i kraft. Nästan samtliga industrivaror kommer att vara tullfria efter tio år. För fordon enligt kapitel 87 i tulltaxan där tullen ska trappas ner i fyra steg gäller en icke-linjär avveckling av tullen. Avveckling efter tio år gäller enbart för fisk. Det finns också några få undantag från dessa avvecklingstider för fisk (sammanlagt 6 tullpositioner) som redovisas i underavsnittet om Sydkoreas åtaganden på fisk.

Enligt kommissionens analys kommer nästan 92 procent av EU:s export till Sydkorea att liberaliseras när avtalet permanent träder i kraft eller senast tre år efter det att avtalet träder i kraft.

Följande är exempel på varor som blir

  • tullfria när avtalet träder i kraft: pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (HS7205 29), maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av diverse förpackningar till exempel flaskor (HS8422 30), delar till motorfordon (HS8708)
  • tullfria efter tre år: läkemedel (exHS3004 90), värmeväxlare (HS8419 50), radarapparater för flygplan (exHS8526 10), personbilar med större motorer (ex HS8703), tyngre lastbilar (exHS8704)
  • tullfria efter fem år: obearbetad polyeten (HS3901 10), kopparfolie (HS7410 11), vissa dieselmotorer (exHS840820), dragfordon för påhängsvagnar (exHS8701 20), personbilar med mindre motorer (exHS8703), lättare lastbilar (exHS8704)
  • tullfria efter sju år: spånskivor, fiberskivor och kryssfaner (exHS4410, exHS4411, exHS4412, koniska rullager(HS8482 20), och viss medicinsk utrustning som apparater för elektrodiagnostik (exHS9018 19)
  • tullfria efter tio år: gäller enbart fisk ur kapitel 3, till exempel fryst kummel (HS0303 78)

Nedan hittar du länkar till Tullavsnitten (inte den autentiska avtalstexten) i avtalet :

Annex 2-A Elimination of customs duties

Annex 2-A Tariff schedule of Korea

Läs hela avtalstexten (L127) i original här

Du hittar EU:s marknadstillträdesdatablas här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies