Hur utnyttjar jag de avvecklade respektive sänkta tullarna i avtalet?


Export

För att kunna exportera till Sydkorea respektive importera sydkoreanska varor till EU behöver du uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Dessa innebär att endast den handel som verkligen har ursprung i EU eller Sydkorea får del av preferenserna i avtalet.

I avtalet förekommer endast en form av ursprungsintyg som benämns ursprungsdeklaration. Vilken exportör som helst kan upprätta en ursprungsdeklaration för en försändelse innehållande ursprungsprodukter till ett värde av högst 6000 Euro. Deklarationen tecknas på fakturan eller annan kommersiell handling.

För exportörer som vill upprätta ursprungsdeklarationer där sändningens värde överstiger 6 000 Euro krävs särskilt tillstånd. Exportören blir därmed godkänd exportör och får ett tillståndsnummer som ska tecknas på ursprungsdeklarationen.

Exportörer som redan har tillstånd att upprätta fakturadeklarationer, som är det gamla namnet på ursprungsdeklaration, behöver inte söka ett nytt. Det befintliga tillståndet inkluderar tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer som är benämningen i nytillkomna frihandelsavtal. Se vidare information från Tullverket.

Läs om ursprungsreglerna i avtalet på Europeiska Kommissionens
webbplats här

Läs den autentiska avtalstexten här 


Import

Vill du importera sydkoreanska varor? Då ska exportören kontakta den sydkoreanska tullen för uppgifter om ursprungsdeklaration.

Information om hur snabbt tullarna avvecklas hittar du här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies