EU:s åtaganden på tullar för fisk och fiskeprodukter

Avtalet omfattar samtliga fisk och fiskprodukter och merparten av tullarna kommer att avvecklas i fyra eller sex steg under tre år eller fem år. En mindre andel kommer bli tullfria när avtalet träder i kraft. Bastullen ligger mellan 0 och 26 procent. Enligt WTO var EU:s ovägda genomsnittstull på fisk och fiskprodukter 10,6 procent år 2007.

Nedan hittar du länkar till Tullavsnitten (inte den autentiska avtalstexten) i avtalet :

Annex 2-A Elimination of customs duties

Annex 2-A Tariff schedule of the EU party

Läs hela avtalstexten (L127) i original här

Du hittar tulluppgifter på EU:s marknadstillträdesdatabas här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies