EU:s åtaganden på industrivarutullar

Merparten av tullarna på industrivaror kommer att liberaliseras när avtalet träder i kraft. Avvecklingstiderna för övriga varor är fyra lika stora årliga steg eller sex lika stora årliga steg tre år respektive fem år efter avtalets ikraftträdande.

Viktiga svenska importintressen är bland andra kemiska produkter, gummivaror, järn och stål, verkstadsprodukter, inklusive telekom, elektroniska mikrokretsar samt motorfordon.

Följande är exempel på varor som blir

  • tullfria när avtalet träder i kraft: elektriska ackumulatorer (HS8507 10), vissa fartyg (HS8901 90), delar till motorfordon (HS8708)
  • tullfria efter tre år: däck nya begagnade och regummerade (HS4011, HS4012, HS4013), kullager (HS8482 10), motorfordon som personbilar med större motorer (ex8703), lättare lastbilar (exHS8704), vissa helikoptrar och flygplan (HS8802 11 HS8802 20)
  • tullfria efter fem år: kamgarn och kamgarnsvävnader av ull (HS5107, HS5112), videoapparater (HS8521 90), radio för motorfordon (exHS8527) tv-apparater (exHS8528), personbilar med mindre motorer (ex8703), tyngre lastbilar (exHS8704).

Nedan hittar du länkar till Tullavsnitten (inte den autentiska avtalstexten) i avtalet :

Annex 2-A Elimination of customs duties

Annex 2-A Tariff schedule of the EU party

Läs hela avtalstexten (L127) i original här

Du hittar tulluppgifter på EU:s marknadstillträdesdatabas här

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies