Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland inleds - Kommerskollegium

Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland inleds

EU inleder förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien 2 juli och med Nya Zeeland senare i samma månad. Nu finns det möjlighet för företag att lämna synpunkter på vad som är viktigt att ta upp i förhandlingarna.

Avtalen ska hålla en hög ambitionsnivå och kommer att omfatta de områden som EU:s nyare frihandelsavtal täcker såsom varor, tjänster, ursprungsregler, offentlig upphandling, tekniska handelshinder, säkerhets- och hälsokrav i livsmedel och jordbruksprodukter, investeringar, immaterialrätt och hållbar utveckling. Däremot kommer bestämmelser om investeringsskydd inte att ingå.

Du kan lämna synpunkter

Företag har möjlighet att lämna synpunkter till EU-kommissionen om vad som är  viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Australien respektive Nya Zeeland. Här kan du lämna synpunkter till EU-kommissionen fram till september:

Input till förhandlingarna EU-Australien

Input till förhandlingarna EU-Nya Zeeland

Vill du ha kontakt med de tjänstemän på Kommerskollegium mejla freetradea...@kommers.se

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies