Egypten - en del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna

Egypten har ett Associationsavtal som är i kraft sedan 2004. Det råder tullfrihet för Egyptens export av industrivaror till EU. Egypten har även förhandlat ett ambitiöst jordbruksavtal som är i kraft sedan 2010. Avtalet liberaliserar handeln med jordbruksprodukter med undantag för känsliga produkter. Förhandlingar pågår vad gäller tjänster och etableringar.

EU har förhandlingsmandat för att inleda DCFTA-förhandlingar med Egypten men på grund av det poliska läget har förhandlingar inte inletts.

Bakgrund

EU har så kallade Associationsavtal med ett antal Medelhavsländer sedan slutet på 1990-talet/början på 2000-talet. Associationsavtal innehåller ett avsnitt om frihandel men också avsnitt om politisk dialog och samarbete. Med dessa avtal etableras en plattform för dialog och möjligheter att stödja social och ekonomisk utveckling.

Dessa avtal är begränsade till varuhandel men har även kompletterats med en rad bilaterala avtal på handelsområdet i syfte att expandera rådande handelsrelationer. Det handlar om särskilda avtal för jordbruksprodukter, industriella standarder, tvistlösning, tjänster och etableringar. Vissa av dessa förhandlingar har avslutats medan andra pågår för att senare inkorporeras i framtida nya bredare avtal.

EU har sedan 2011 förhandlingsmandat att inleda förhandlingar om djupa och omfattande handelsavtal (DCFTA) med de fyra så kallade Agadirländerna Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien. DCFTA ska innefatta "den breda handelsagendan" såsom tjänster, investeringar, offentlig upphandling, konkurrens, immaterialrätt och även gradvis närmande till EU:s lagstiftning på vissa områden såsomså kallade "Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products", ACAA-avtal. ACAA är en typ av ömsesidigt erkännande som innebär att särskilda sektorer väljs ut för att anpassa infrastruktur och regler för att underlätta konformitetsbedömning och underlätta handel. DCFTA-förhandlingar har startat med Marocko och Tunisien.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies