Frihandelsavtalet mellan EU
och Colombia-Peru

Frihandelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru färdigförhandlades under våren 2010. Paraferingen av avtalet skedde ett år senare, i slutet av april 2011. Europaparlamentet beslutade den 11 december 2012 att godkänna frihandelsavtalet. Avtalet tillämpas provisoriskt mellan EU och Peru från och med den 1 mars 2013 och mellan EU och Colombia från och med den 1 augusti 2013. Just nu är EU:s medlemsstater i färd med att ratificera de delar av avtalen bortom EU:s förhandlingsmandat, se här för aktuell status på denna process.

Frihandelsavtalet

Handeln med industrivaror samt fisk och fiskeprodukter kommer att liberaliseras gradvis och efter 10 år den ska vara helt tullfri. Enligt EU-kommissionens bedömning bör europeiska företag spara upp till 250 miljoner euro varje år från avveckling av industritullar. Bilar, utrustning för kommunikation, elektronik och maskiner, kemiska produkter, textiler och läkemedel är bland de produkter som får förbättrat marknadstillträde i Colombia och Peru.

Handeln med jordbruksprodukter liberaliseras också stegvis under 17 år. Marknadstillträdet förbättras för export och import av bland annat frukter, grönsaker, vin och sprit samt bearbetade jordbruksprodukter.

Även tjänstehandeln underlättas och europeiska företag får utökat marknadstillträde för nyckelsektorer såsom finansiella tjänster, telekommunikation och maritim transport. Avtalet skapar bättre förutsättningar för etablering av europeiska företag i Colombia och Peru inom viktiga sektorer som tillverkning, tjänster, energiproduktion och gruvindustri. Dessutom har europeiska företag full tillgång till marknaden för offentlig upphandling, inklusive på kommunal nivå.

Gemensamma regler skapar lika förutsättningar

I avtalet införs också gemensamma regler på immaterialrätt, transparens och konkurrens. Mer än 100 geografiska ursprungsbeteckningar är skyddade på colombianska och peruanska marknaderna och reglerna på immaterialrätt som införs genom avtalet är starkare än de som används på WTO nivå och täcker upphovsrätt, varumärken och geografiska ursprungsbeteckningar. Dessutom säkerställer avtalet en öppen, rättvis och pålitlig konkurrensmiljö. EU, Colombia och Peru kom överens om att förbjuda antikonkurrenspraxis och förbättra transparensen på många områden, inklusive för subventioner.

Mänskliga rättigheter och ekonomisk integration

I avtalet ingår även en långtgående överenskommelse om skydd för mänskliga rättigheter. Parterna har också åtagit sig ett samarbete vad gäller skydd för miljö och grundläggande arbetsvillkor. Förutom att främja handeln mellan EU, Colombia och Peru är främjandet av den regionala ekonomiska integrationen ett annat viktigt mål med frihandelsavtalet.

Bakgrund

Frihandelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru var från början tänkt att bli ett associeringsavtal med hela Andinska gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia). Förhandlingarna lanserades år 2007 men Bolivia och Ecuador valde att lämna förhandlingsbordet efter ett par år. Förhoppningsvis kan det nuvarande frihandelsavtalet en dag bli grunden för ett omfattande associeringsavtal som bland annat skulle vara ett värdefullt bidrag för att stärka den Andinska gemenskapen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies