EPA-avtalet med Karibien (CARIFORUM)

CARIFORUM-avtalet består av ett antal länder i Karibien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska Republiken, Grenada, Guyana, Haiti (har inte ratificerat avtalet ännu), Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Kitts och Nevis, Surinam samt Trinidad och Tobago.

Kuba tillhör CARIFORUM men avser inte att ansluta sig till EPA-avtalet.

Bakgrund

EU har sedan 2002 förhandlat så kallade Economic Partnership Agreements, EPA-avtal, med de 77 AVS-länder som EU historiskt gett särskilda preferenser till. EPA-avtalen ska ersätta de ensidiga preferenserna (Cotonou-avtalet) med reciproka avtal som är förenliga med WTO:s regelverk. AVS-länderna har varit indelade i sju olika förhandlingsgrupper*.

EPA-avtalen skulle förutom att sänka tullar också innefatta bland annat tjänstehandel, investeringar, konkurrens och andra viktiga handelsrelaterade frågor.

Avtalen ska till skillnad från vanliga frihandelsavtal vara kopplade till handelsrelaterat bistånd och erbjuda flexibilitet för EPA-länderna i form av till exempel längre övergångsperioder för liberalisering. Själva syftet med avtalen var förutom att vara WTO-förenliga även att främja AVS-ländernas ekonomiska utveckling och möjlighet till diversifiering av handel samt främja ökad regional integration. Detta eftersom resultatet av ensidiga preferenser inte varit tillfredställande – trots ökat marknadstillträde hade många länder inte lyckats använda preferenserna till att diversifiera sin handel.

Avtalen skulle varit färdigförhandlade den 31 december 2007.

CARIFORUM-avtalet

Det enda EPA-avtal som var färdigförhandlat i tid var avtalet med CARIFORUM. Avtalet är i kraft sedan 2009. CARIFORUM är också det enda EPA-avtal som i dagsläget går utöver att enbart främst handla om varuhandel. Avtalet omfattar även tjänster, investeringar, konkurrens, hållbar utveckling, ursprungsregler, handelsrelaterad immaterialrätt, offentlig upphandling och utvecklingssamarbete. 

* Karibien (CARIFORUM) och Stillahavsöarna (Pacific) samt fem grupper i Afrika: Östafrika (ECOWAS), Östra och södra Afrika (ESA), Södra Afrika (SADC), Östafrika (EAC) och Centralafrika (CEMAC).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies