Östafrika (EAC)

I oktober 2014 slutförde EU förhandlingar med den östra afrikanska gemenskapen – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda – om ett regionalt ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA). Avtalet är ännu inte ikraft.

Avtalet omfattar varuhandel och utvecklingssamarbete. Det innehåller också ett kapitel om fiske som främst syftar till att stärka samarbetet om hållbar resursanvändning. I avtalet ingår också möjligheten att i framtiden förhandla om tjänster och andra handelsrelaterade regler.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies