Israel - en del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna

Associationsavtalet mellan EU och Israel är i kraft sedan år 2000 och tull- och kvotfritt marknadstillträde för industrivaror. Ett avtal för ytterligare liberalisering av jordbruksprodukter trädde i kraft 2010 och ett avtal för "Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products", ACAA-avtal är i kraft sedan 2013. ACAA är en typ av ömsesidigt erkännande som innebär att särskilda sektorer väljs ut för att anpassa infrastruktur och regler för att underlätta konformitetsbedömning och underlätta handel. Produkter som är producerade i israeliska bosättningar på Västbanken täcks inte av det preferentiella marknadstillträdet.

Bakgrund

EU har så kallade Associationsavtal med ett antal Medelhavsländer sedan slutet på 1990-talet/början på 2000-talet. Associationsavtal innehåller ett avsnitt om frihandel men också avsnitt om politisk dialog och samarbete. Med dessa avtal etableras en plattform för dialog och möjligheter att stödja social och ekonomisk utveckling.

Dessa avtal är begränsade till varuhandel men har även kompletterats med en rad bilaterala avtal på handelsområdet i syfte att expandera rådande handelsrelationer. Det handlar om särskilda avtal för jordbruksprodukter, industriella standarder, tvistlösning, tjänster och etableringar. Vissa av dessa förhandlingar har avslutats medan andra pågår för att senare inkorporeras i framtida nya bredare avtal.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies