Australien.jpg

Australien

EU kommer under hösten inleda arbetet med förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien. EU har inget tidigare handelsavtal med Australien. Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter.

Fram till 15 september 2017 hade företag och fram till 31 september hade organisationer möjlighet att lämna synpunkter på vad de anser vara viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Australien. Synpunkterna utgör en del av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnas till regeringen inför att förhandlingarna ska börja. Företag och organisationer har dock alltid möjlighet att rapportera handelshinder eller lämna synpunkter till Kommerskollegium: freetradea...@kommers.se.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies