Handelsrelaterat bistånd och utvecklingssamarbete

Kommerskollegium är den myndighet som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Som en del av vårt uppdrag att främja en öppen och fri handel, ger vi även stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Ett av de områden där vi erbjuder hjälp är inom området för tekniska handelshinder (TBT).

Den svenska regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att övervaka och bidra till genomförandet av TBT-avtalet i Sverige. Vi är även Sveriges TBT-upplysningscentral och underlättar svenska TBT-anmälningar till WTO. Kollegiet övervakar utländska anmälningar och erbjuder expertis i frågor som rör genomförande av TBT-avtalet.

Kommerskollegiums erfarenhet av TBT-samordning i Sverige har visat sig vara ett användbart verktyg för att bistå utvecklingsländer med teknisk assistans, särskilt när det gäller förbättrat genomförande av TBT-avtalet via god regulativ praxis (GRP) och nationell och regional samordning och samarbete mellan olika aktörer.

Kommerskollegium har tillsammans med sex östafrikanska länder, Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia, administrerat ett mentorskapsprogram som syftar till att bland annat förbättra TBT-infrastrukturen och ge understöd i utvecklandet av TBT-upplysningscentraler. Vi har även andra pågående projekt med Liberia, Ukraina och de länder som anslutit sig till Agadir-avtalet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies