Avtal om ömsesidigt erkännande

Avtal om ömsesidigt erkännande, på engelska, Mutual Recognition Agreements (MRA),  är avtal mellan två parter för ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för att bedöma varors överensstämmelse med den andra partens tekniska föreskrifter. Dessa avtal innebär att man hos den exporterande parten kan utföra de procedurer - provning, certifiering, märkning med mera - som krävs för att bedöma att en vara (till exempel läkemedel, maskiner, elektrisk materiel) överensstämmer med den importerande partens föreskrifter. Det kan exempelvis gälla att amerikanska myndigheter kan intyga att fritidsbåtar tillverkade i USA uppfyller EU:s krav innan de exporteras till EU.

EU har slutit sådana avtal med USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Israel och Schweiz.

För aktuell information om de avtal EU slutit se EU kommissionens webbplats, länk finns till höger. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies