Licenskrav - textilvaror

Kommerskollegium utfärdar kvotlicenser för import av textilprodukter med ursprung i Nordkorea.

Import av textilvaror från övriga länder är licensfria.

Ansök om importlicens

Ansök om importlicens genom att fylla i ansökningsblanketten till höger. Ansökan skickas i original tillsammans med de underlag som krävs till lic...@kommers.se eller Kommerskollegium, Licensärenden, Box 6803, 113 86 Stockholm

Vilket underlag som krävs framgår av informationsbladet om licenskrav som ni finner till höger. Informationsbladet anger bland annat varu- och landsomfattning samt beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU.

Vid import av textilvaror från Nordkorea ska ett intyg (länk till höger) bifogas om att företaget inte sökt eller erhållit licens av aktuell kategori i ett annat medlemsland än Sverige.

Vi uppskattar tydliga markeringar på de bifogade dokumenten om sändningen avser exempelvis flera KN-nummer, för en smidigare hantering av era licensärenden.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies