Vanliga frågor och svar om att söka licens

Hur söker jag en licens?

-       Gå till ansökningssidan. Förutom licensansökan ska ni även bifoga kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura. Om varorna inte köpts direkt i tillverkningslandet bifogas även ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stål- eller aluminiumverket.

Hur länge är en licens giltig?

-       En licens är giltig i fyra månader. Om sändningen är försenad eller om något annat händer så kan vi förlänga licensen i ytterligare fyra månader.

Kan jag få en kopia på min licens?

-       Om er sändning förtullas i Sverige utfärdar vi en elektronisk licens. Ni får då ett licensnummer. Vi ber alla företag ansöka om inloggningsuppgifter till vår internetaviseringstjänst för att själva kunna ha en översikt över ert företags licenser och licensnummer. Om ni förtullar er sändning i ett annat EU-land utfärdar vi en papperslicens som postas till er.

Min sändning innehåller flera olika varukoder, hur söker jag min licens?

-       En licens gäller per varukod (TARIC-nummer) då nettovikten överstiger 2 500 kg. Om er sändning innehåller flera olika varukoder ber vi er räkna ut vikt per varukod. Ni måste då göra en licensansökan per varukod även om varorna kommer i samma sändning.

Vårt företag importerar månadsvis x antal kilo aluminium, kan vi uppskatta kvantiteten och värdet för att söka om en licens?

-       Nej, ett krav för att få en licens är att kunna påvisa en kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura på det ni avser importera. En licens ska alltså motsvara det ni avser importera så exakt som möjligt, vilket ska kunna kontrolleras genom bifogade underlag med er licensansökan.

Jag har två separata sändningar som avser samma varukod, måste jag söka två licenser?

-       Nej, så länge ni kan påvisa underlag på det ni avser importera kan ni summera flera sändningar på en licensansökan, förutsatt att sändningarna beräknas förtullas inom licensens giltighetstid. Om ni hellre vill ha en licens per sändning är det okej att söka på det viset också.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies