Kontakt

Våra telefontider är kl 9-12 och 13-15.

Telefon vx: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59

Kontaktpersoner importlicenser:

Evelina Eriksson, tel: 08-690 48 47
Susanne Hellqvist, tel: 08-690 48 34

Våra tullexperter:

Pär Ericson, tel: 08-690 48 09
Ulf Eriksson, tel: 08-690 48 79

E-post: lic...@kommers.se

Postadress:

Kommerskollegium
Licensärenden
Box 6803
113 86  Stockholm

Besöksadress:

Drottninggatan 89

Kollegiets reception är öppen mellan kl. 8.00 - 16.45.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies