elcykel.jpg

Retroaktiv tull på elcyklar?

Företag inom EU som importerar elcyklar från Kina kan riskera att få betala tull retroaktivt på de cyklar som de importerar från Kina och som registrerats i tullen i EU-länderna från 4 maj i år. Anledningen är att EU-kommissionen sedan 20 oktober 2017 undersöker om Kina prisdumpar eller subventionerar elcyklar som exporteras till EU-länderna.

- Undersökningen pågår och genom registreringen hos tullen kan EU-kommissionen snabbt få in aktuell statistik över hur stor den kinesiska exporten av elcyklar faktiskt är till EU. Kommissionen gör även egna beräkningar. Beslut kan tidigast komma i sommar och EU-kommissionen kan då också välja att ta ut tull retroaktivt på elcyklar från Kina som registrerats sedan 4 maj, säger Björn Strenger, Kommerskollegium.

Hur stor tull det skulle bli är inte klart.

- Den siffra som nämnts, 189 procents tull, bygger på de uppgifter som de europeiska elcykeltillverkarnas branschorganisation lämnat till kommissionen. En sådan tull blir ju ytterst kännbar. Nu tror jag att det inte blir den nivån, om det införs en antidumpingtull på de kinesiska elcyklarna, säger Björn Strenger.

I Sverige har det blivit en extra boom för elcyklar i och med den statliga subventionen på 25 procent. Hos Björn Strenger har telefonen gått varm med frågor från både de stora och små importörerna.

- Det är klart att det kan komma att bli kännbart. Cyklarna är många gånger redan beställda sedan någon månad tillbaka och på väg hit. Att då behöva betala hög tull och kanske även retroaktiv tull på elcyklar som plötsligt blivit nästan två gånger så dyra som när företagen gjorde beställning kommer att kännas.

Länk till beslut om registrering

Länk till antidumpningsförfarande

Länk till antisubventionsförfarande

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies