Tekniska föreskrifter går på remiss i EU

Förslag till nya nationella tekniska föreskrifter och nya regler för e-tjänster måste anmälas av EU-ländernas myndigheter till Europeiska kommissionen.Tekniska föreskrifter är regler om bland annat hur en vara ska utformas, märkas eller provas för att få säljas eller användas. Regler för e-tjänster är bestämmelser som reglerar företag som tillhandahåller digitala tjänster, till exempel strömmad digital-TV.

Alla får lämna synpunkter på förslagen

Anmälningsplikten gäller myndigheter i EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein. Anmälningarna görs enligt  en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (2015/1535).

Ett sätt att undvika omotiverade handelshinder

Syftet med anmälningsproceduren är att undvika nya omotiverade handelshinder. EU-kommissionen sprider därför anmälningarna till de deltagande länderna och publicerar  ländernas anmälda regelförslag i en offentlig databas, Tris-databasen. Detta gör det möjligt möjligt för företag, branschorganisationer och privatpersoner att få information om och ha synpunkter på nya förslag till nationella tekniska föreskrifter. Alla  kan lämna synpunkter på förslagen under en tremånadersperiod. Under den tiden får de nationella förslagen inte träda i kraft.

Läs mer om hur du kan påverka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Utanför EU

Inom ramen för Världhandelsorganisationen WTO:s för TBT-avtal finns en liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter utanför EU.

Läs mer om  TBT-avtalet

Frågor om anmälningsproceduren? Kontakta oss gärna på mejl:
15...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies