Tekniska föreskrifter går på remiss i EU

Förslag till nya nationella tekniska föreskrifter och nya E-tjänsteregler måste anmälas av EU-ländernas myndigheter till Europeiska kommissionen.Tekniska föreskrifter är regler om bland annat hur en vara ska utformas, märkas eller provas för att få säljas eller användas. E-tjänsteregler är bestämmelser som reglerar företag som tillhandahåller digitala tjänster, t ex strömmad digital-TV.

Alla får lämna synpunkter på förslagen

Anmälningsplikten gäller myndigheter i Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein. Anmälningarna görs enligt  en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (2015/1535). Ett sätt att undvika omotiverade handelshinder

Syftet med anmälningsproceduren är att undvika nya omotiverade handelshinder. EU-kommissionen sprider därför anmälningarna till de deltagande länderna och publicerar  ländernas anmälda regelförslag i en offentlig databas, Trisdatabasen. Detta gör det möjligt möjligt för företag, branschorganisationer och privatpersoner att få information om  och ha synpunkter på nya förslag  till nationella tekniska föreskrifter. Alla  kan lämna synpunkter på förslagen under en tremånadersperiod. Under den tiden får de nationella förslagen inte träda i kraft.

Läs mer om hur du kan påverka utländska förslag till tekniska föreskrifter

Utanför EU

Inom ramen för Världhandelsorganisationen WTO:s för TBT-avtal finns en liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter utanför EU.

Läs mer om  TBT-avtalet

För frågor om anmälningsproceduren kontakta:
15...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies