Kontaktpunkt varor

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        

En vara som säljs i ett EU-land får normalt säljas i övriga EU-länder utan ytterligare provningar eller anpassningar. Men i vissa fall finns det nationella särregler. Kontaktpunkten för varor hjälper dig att ta reda på vilka regler som gäller för din vara. Kontaktpunkten finns i alla EU-länder och ger svar inom 15 dagar. Tjänsten är kostnadsfri och du slipper jobbet med att hitta rätt myndighet och jaga svar.

Till sidan om Kontaktpunkten för varor
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies