Kontaktpunkt tjänster

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        

Ett företag ska inte behöva etableras i ett annat EU-land för att erbjuda tjänster där en kortare tid. Men du kan behöva anmäla verksamheten eller ansöka om tillstånd. På kontaktpunkten för tjänster kan du ta reda på vilka krav som ställs på en viss tjänsteverksamhet land för land. Du hittar informationen på webbportalen EUGO, som omfattar alla EU-länder.

Till sidan om Kontaktpunkten för tjänster
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies