Ditt Europa

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        

Webbportalen Ditt Europa ger privatpersoner och företag praktisk information om deras rätt till fri rörlighet inom EU. Den fokuserar på gränsöverskridande situationer, till exempel när företag vill flytta till eller öppna en ny filial i ett annat medlemsland inom EU. Här finns information om hur de grundläggande rättigheter enligt EU:s lagstiftning tillämpas i de enskilda länderna och kontaktuppgifter till EU:s olika hjälptjänster som ger gratis hjälp och rådgivning.

Till webbplatsen youreurope.eu
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies