Grensetjänsten

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    

Grensetjänsten är en gränsöverskridande informationstjänst mellan Sverige och Norge. Arbetsförmedling, socialförsäkring, Skatteverket samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer är några av de parter som är aktiva i Grensetjänsten, som även samordnar ett så kallat gränsråd där båda ländernas myndigheter och organisationer aktivt samarbetar. Grensetjänsten arbetar med information till personer och företag och ger råd och vägledning om bland annat arbetsmarknaderna i Sverige och Norge: till arbetstagare, arbetssökande och arbetsgivare. Grensetjänsten ska vidare lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet.

Till Grensetjänstens webbplats
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies